Oferta


UTIMER PROWADZI ZBIÓRKĘ I PRZETWARZANIE (W TYM RECYKLING) NASTĘPUJĄCYCH PODPADÓW

I.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (rodzaj 5-18)
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 4. Sprzęt audiowizualny
 5. Sprzęt oświetleniowy
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (rodzaj 10)
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
(wg ustawy o zużytym sprzęcie)

Kody odpadów:
 • 16 02 13*
  zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki, lampy, monitory, kineskopy)
 • 16 02 14
  zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13*, pozostały sprzęt
(wg ustawy o odpadach)

II.ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ


termometry, ciśnieniomierze rtęciowe, pozostałe odpady zawierające rtęć
 • Kod odpadu 06 04 04*
(wg ustawy o odpadach)

Ceny

 • Cena za wykonanie usługi odbioru z punktów zbiórki i przetworzenia zużytego sprzętu z grupy 5 jest bezpłatna (świetlówki , kompakty , lampy wyładowcze, oprawy).

 • Cena za wykonanie usługi odbioru z punktów zbiórki i przetworzenia zużytego sprzętu z pozostałych grup podlega indywidualnym ustaleniom , w zależności od rodzaju i ilości odpadów a także miejsca odbioru.

W ceny wliczone są koszty transportu.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Karty Przekazania Odpadu

Wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu, prowadzimy ewidencję oraz sporządzamy sprawozdania zgodnie z wymogami Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i Ustawy o odpadach.

Wzory Karty Przekazania Odpadu do ściągnięcia:

Gospodarka odpadami
UTIMER SP. Z O.O.
Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
tel. (22) 569 89 50, (22) 864 16 34
fax (22) 569 89 58
Tworzenie stron internetowych - Warszawa