Przepisy


Gospodarkę odpadami reguluj± następuj±ce przepisy :

  1. Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001r

  2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r

  3. Ustawa o obowi±zkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dn. 11 maja 2001r

Gospodarka odpadami
UTIMER SP. Z O.O.
Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
tel. (22) 569 89 50, (22) 864 16 34
fax (22) 569 89 58
Tworzenie stron internetowych - Warszawa